HORARIO DE FUNCIONAMENTO FINAL DE ANO 2019 E INICIO 2020